Kategorie
Interpelacje Ursus

Interpelacje i odpowiedzi – 20 czerwca 2024

Zaczynamy kolejną rundę interpelacji oraz odpowiedzi na nie (z krótkim komentarzem).

Nr 2 – Zabezpieczenie studzienki przy Kompanii AK “Goplana”

Deweloper zabezpieczył studzienkę „niezwłocznie po otrzymaniu wezwania” – czas reakcji był faktycznie natychmiastowy, także spora pochwała dla Robyga.

Link do PDF.

Nr 16 – Poszerzenie Eko Parku o dawną ulicę Gierdziejewskiego

Interpelacja dotyczy przyszłości, konkretniej budowy nowego przebiegu Gierdziejewskiego od Posagu 7 Panien do Jagiełły. Po zakończeniu budowy odcinek ulicy Gierdziejewskiego od Warszawskiej do Posagu będzie kończył się ślepo. Wnosiłem o to, aby przeznaczyć go zgodnie z planem miejscowym na teren zielony.

Niestety, odpowiedź SZRM ograniczyła się do frazesów i pustosłowia oraz cytowania zapisów planu, bez uwzględnienia faktu, że wskazywany przeze mnie odcinek ulicy nie będzie pełnił po wybudowaniu Nowo-Gierdziejewskiego żadnej funkcji komunikacyjnej, ponieważ osiedle Fokus Ursus będzie już w tym czasie obsługiwane od strony ul. Taylora.

Czyli – podsumowując – jak zwykle dostaniemy mnóstwo nowego asfaltu i zero nowej zieleni. Ale hej, to na pewno jest zgodne ze strategią zapobiegania skutkom zmiany klimatu oraz strategią Warszawa 2030!

Link do PDF.

Nr 25 – Ograniczenie koszenia trawy i łąk kwietnych w czasie suszy

W temacie przypadkowego skoszenia łąki kwietnej była to samowolka wykonawcy, za którą został upomniany. Natomiast jeżeli chodzi o koszenie terenów dzielnicowych, to Urząd utrzymuje, że prace związane z koszeniem odbywają się zgodnie ze standardami, a jeżeli w czerwcu i lipcu będą występować długotrwałe upały, to nie będą realizowane.

Trzymam za słowo!

Link do PDF.

Nr 39 – Nowa trasa autobusowa przez Szamoty

Odpowiedź niestety minęła się z pytaniem, tj. nie dowiedzieliśmy się, dlaczego w planach nie ma wykorzystania przystanków na Silnikowej i Herbu Oksza. Dowiedzieliśmy się za to, że „jest prawdopodobne”, że nie będzie to osobna linia, tylko zmiana trasy autobusu 207, choć decyzja należy do ZTM.

Podkreślono też, że „prowadzone są rozmowy” z deweloperami mające na celu przyśpieszenie budowy brakujących odcinków. Bardzo mnie cieszy to, że #dasię i trzymam kciuki, aby faktycznie udało się przyspieszyć budowę i zdążyć na czas (czyli przed 1 września 2025 roku).

PS. Dzięki dociekliwości użytkownika forum Skyscrapercity dowiedzieliśmy się jednak, że przystanek na Silnikowej będzie wykorzystywany, natomiast przystanek na Herbu Oksza może być wykorzystany, gdy wybudowany zostanie brakujący fragment ulicy, łączący ją z Posagiem 7 Panien.

Link do PDF.

Nr 42 – Utworzenie systemu usuwania nielegalnych kontenerów

Zarząd poinformował, że obecny system nie przynosi zadowalających Urząd rezultatów, w związku z czym podjęto działania zmierzające do zawarcia umowy z firmą, która będzie wywoziła i złomowała pojemniki zalegające w pasie drogowym. Podpisanie umowy jest planowane na połowę czerwca 2024.

Co ja mogę powiedzieć… #PresjaMaSens 😉

Link do PDF.

Nr 53 – Oznakowanie drogi dla rowerów przy Orląt Lwowskich

Planowane jest odnowienie oznakowania poziomego i pionowego w czerwcu 2024.

Link do PDF.

Nr 58 – W sprawie rozwoju sieci dróg rowerowych

To bardzo ciekawa odpowiedź na interpelację, na którą pochylimy się jeszcze na stronie Bezpiecznego i Zielonego Ursusa. W skrócie, z dzielnicowych inwestycji planowane są:

 • Budowa DDR w ul. Traktorzystów od al. 4 Czerwca 1989 do „Arsusa”;
 • Budowa DDR w ul. Traktorzystów na pozostałym odcinku;
 • Budowa DDR w ul. Warszawskiej do granicy miasta;
 • Budowa DDR w al. Jerozolimskich od Ryżowej do Rawskiej;

Ponadto p. Burmistrz zwrócił się do ZDM o wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach Dzieci Warszawy, Kościuszki, Plutonu AK 'Torpedy”, Kompanii AK „Kordian” i Pużaka.

Co ciekawe, pasy rowerowe na tych ulicach zostały już zaprojektowane… w 2014 roku, jako zwycięski projekt do Budżetu Partycypacyjnego. Wtedy jednak dzielnica zablokowała jego realizację, projekty straciły ważność a budżet przekierowano gdzie indzie.

Poinformowano także, że przy realizacji projektów dzielnicowych uwzględniane są potrzeby rowerzystów, powołując się na:

 • Planowany łącznik Tomcia Palucha, Starodęby i Sosnkowskiego;
 • Remonty dróg jednokierunkowych wprowadzające kontraruch;
 • Wprowadzanie stref Tempo 30;
 • Plany rozwoju sieci na os. Gołąbki;

Co do tego w sumie nie ma zastrzeżeń, poza tym, że… Na ul. Balbinki o kontraruchu zapomniano, a część projektów dotyczących kontraruchu z Budżetu Obywatelskiego była… negatywnie opiniowana przez dzielnicę w ostatnich latach. Niemniej jednak mimo negatywnej opinii dzielnica ich nie blokowała – tyle dobrze.

Czy jest to kompleksowy plan na 5 lat? Nie. Ale zawsze jest to jakiś start i mam nadzieję, że punkt wyjścia dla nowego Zarządu Dzielnicy.

Link do PDF.

Nr 59 – Upamiętnienie ofiar katastrofy kolejowej w Ursusie

Urząd Dzielnicy Ursus wyśle pismo do PKP żeby dowiedzieć się, na jakim etapie jest sprawa – obecnie stanęło na tym, że upamiętnienie ma się znaleźć w przejściu podziemnym łączącym ul. Traktorzystów i ul. Wiosny Ludów, jako, że jest to teren kolejowy.

Ubolewam nad tym, że w odpowiedzi zupełnie pominięto zaangażowanie w sprawę upamiętnienia katastrofy kolejowej p. Pawła Makowca – mimo wymiany wielu pism z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy.

Link do PDF.

Nr 62 – W sprawie rozmów z właścicielem “Arsusa” o dalszym wynajmie

W skrócie – dyrektor „Arsusa” p. Bogdan Łopuszyński zwracał się do właścicieli (PT Construction) z prośbą o wydłużenie terminu dzierżawy. Niestety, postawa właściciela sprawia, że w ocenie p. dyrektora złożona oferta „jest niewiarygodna, oparta na braku zaufania i braku szczerych chęci”.

W tej sytuacji bez zmiany podejścia ze strony PT Construction trudno będzie osiągnąć w tej sprawie porozumienie. A szkoda.

Więcej informacji nt. „Arsusa” i sąsiednich działek znajdziecie w podsumowaniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Link do PDF.

Nr 63 – Wymiana uschniętych drzew przy ul. Hennela

Planowana jest wymiana 4 szt. drzew jesienią, o ile pozwoli na to budżet. Odbiór nastąpił w 2017 roku, także gwarancja już się zakończyła.

Co do przedłużenia ul. Hennela do ul. Traktorzystów – na ten moment nie ma możliwości ustalenia daty budowy.

Link do PDF.

Nr 64 – Uschnięte drzewa przy Taylora oraz czy są na gwarancji

Ulica Taylora została odebrana 11 stycznia 2023 roku. Kontrola przeprowadzona 10 czerwca 2024 roku nie wykazała martwych drzew w pasie drogowym (moim zdaniem przynajmniej jedno jest martwe, a kilka jest znacząco osłabionych – ale w takim razie dajmy im szanse).

Jeżeli kolejna kontrola wykaże uschnięcie drzew, będą one wymieniane w ramach możliwości budżetowych. W planowanych umowach jest uwzględniana usługa podlewania nasadzeń.

Informacji o tym, czy drzewa są objęte gwarancją brak. Ale to mam nadzieję, że ustalimy w ramach prac Komisji Rewizyjnej.

Link do PDF.

Nr 66 – Zabezpieczenie starego kanału wentylacyjnego na tyłach OK Arsus

Przekazane do właściciela terenu (najpewniej jest to firma Unihouse). Zobaczymy czy przyniesie to efekt.

Link do PDF.


PS. Nie zdążyłem złożyć w tym temacie interpelacji, ale kilka osób dopytywało o przejezdność drogi rowerowej w ciągu wiaduktu WD-64 w trakcie budowy dróg dojazdowych. Otóż przejezdności nie będzie, ponieważ DDR zmieni przebieg, co widać przy porównaniu projektów ze stanem obecnym.

Za szybką i profesjonalną odpowiedź dziękuję p. Markowi z Wydziału Infrastruktury.


Poprzednia część: Interpelacje i Odpowiedzi – 13 czerwca 2024

Kategorie
Interpelacje Ursus

Interpelacje i odpowiedzi – 13 czerwca 2024

Niestety przez komisje oraz sesje nie mam czasu na obrabianie interpelacji na bieżąco. Ale powolutku, jedna po drugiej, będę starał się wrzucać skrótowe podsumowania na bloga.

Zatem po kolei:

Nr 52 – Usuwanie pseudograffiti na terenie Ursusa

Na dzień udzielenia odpowiedzi w budżecie nie ma środków na usuwanie pseudograffiti.

PDF z odpowiedzią.

Nr 54 – Ponowne rozpatrzenie wniosku o uwzględnienie zachowania topoli czarnej przy ul. Giserskiej

Władze dzielnicy podtrzymały stanowisko wyrażone w poprzedniej odpowiedzi, nie odnosząc się niestety do kwestii zapisów planu miejscowego. Z mojej strony sprawa wygląda prosto – teraz trzeba pisać do Biura Architektury i Biura Ochrony Środowiska, wierzę, że akurat w przypadku tego konkretnego drzewa i zapisu dot. zbiornika retencyjnego będziemy po tej samej stronie.

PDF z odpowiedzią.

Nr 55 – Rejonizacja szkoły przy ul. Hennela

Granice obwodu szkoły będą ustalane przy procedowaniu uchwały w sprawie założenia szkoły – odpowiedź na pytanie poznamy zatem w 2025 roku.

PDF z odpowiedzią.

Nr 56 – Projekt ul. Habicha między ul. Giserską a ul. Silnikową

Projekt został załączony do odpowiedzi, ulicę realizuje Ronson, roboty zaczęły się 23 maja 2024 roku. Warto zauważyć, że w projekcie południowego odcinka ulicy Habicha przewidziano zjazdy na posesję, których tak boleśnie brakuje na odcinku centralnym oraz północnym. Kolejny argument do uwzględnienia w petycji do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym ws. zmian w projekcie ulicy!

PDF z odpowiedzią.

Nr 57 – Budowa tymczasowego chodnika wzdłuż P7P od Taylora do 43KD-D

Ze względu na ograniczone środki na ten moment nie jest planowana budowa takiego chodnika, ze względu na przepisy dotyczące dostępności nie jest możliwe nawet wysypanie ścieżki żwirem. Podsumowując – #niedasie

Postaram się eskalować sprawę wyżej, a nuż przyniesie to jakieś efekty.

PDF z odpowiedzią.

Nr 61 – Uschnięte drzewa przy ul. Czerwona Droga

Uschnięte drzewa zgłoszono wykonawcy, zostaną wymienione do 30 listopada 2024 r.

PDF z odpowiedzią.

Nr 65 – Zabezpieczenie ciągu pieszego przy DK “Portiernia”

Przekazano do Zarządu Dróg Miejskich do rozpatrzenia.

PDF z odpowiedzią.

Link do poprzedniej części znajdziecie tutaj. Wszystkie interpelacje możecie przeczytać na stronie nowego BIPu.

Kategorie
Interpelacje Ursus

Interpelacje i odpowiedzi – 9 czerwca 2024

Zapraszam do drugiego podsumowania złożonych przeze mnie interpelacji oraz odpowiedzi na nie. Jak zauważyła jedna mieszkanka, w interpelacjach dominują Szamoty – moim zdaniem nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę, że tu właśnie mieszkam i siłą rzeczy lokalne problemy widzę z okna, ew. z perspektywy spaceru z wózkiem dziecięcym.

Staram się jednak podejmować tematy również z pozostałych części Ursusa, ale geografia jest nieubłagana – nawet jeżeli wyjdę na spacer na Skorosze, to będę wracał przez Szamoty, więc spędzę na nich 2x więcej czasu 😉

Krótko mówiąc – potrzebuję Waszej pomocy. Jeżeli macie jakiś problem albo zapytanie, po prostu dajcie znać na FB albo pod adresem kdaukszewicz@radni.um.warszawa.pl

Na 100 interpelacji zrobię podsumowanie i statystyki – co się udało, co się nie udało, jakich terenów dotyczyły interpelacje itd.

Tymczasem zaczynamy. Pełną listę interpelacji znajdziecie na stronie nowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Nr 5 – Dojazd do parkingu przy Wojciechowskiego 48, c.d.

RSM “Ursus” odpowiedziała, że dojazd do placu przy budynku jest zapewniony przez wjazd z ul. Wojciechowskiego oraz drogą wewnętrzną pomiędzy budynkami 40 i 42. Według spółdzielni obecnie nie ma dojazdu poprzez chodnik od strony placu zabaw. Na jesieni zainstalowano blokadę przy Wojciechowskiego 42 ograniczając przejazd samochodów. Rozważano też postawienie blokady przy Wojciechowskiego 54, ale to blokowałoby dojazd służb.

Zdaniem sygnalizującej problem mieszkanki odpowiedź mija się z prawdą, przejdę się na wizję lokalną w kolejnym tygodniu (po 17.06) żeby ustalić co jest naprawdę grane.

Jednocześnie spółdzielnia informuje, że na wniosek mieszkańców Wojciechowskiego 54 rozpoczęto przygotowania do budowy parkingu na ok. 45 miejsc na działce 12/60. Jest to dość zielona i zadrzewiona działka, choć według mojej wiedzy projekt ma zachować jak najwięcej drzew w tym miejscu. Na pewno będę trzymał rękę na pulsie.

PDF z odpowiedzią Nr 5.

Nr 19 – Organizacja miejsc postojowych przy ul. Orląt Lwowskich

W skrócie – dzielnica nie planuje remontu ulicy, a nawet jeżeli by planowała, to częściowa likwidacja pasa zieleni jest niezgodna ze strategią m.st. Warszawy pn. Adaptacja do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 oraz programem ochrony środowiska oraz pasów drogowych na lata 2021-2024.

Poza tym dzielnica zwraca uwagę na to, że w pasie drogowym ul. Orląt Lwowskich możliwe jest parkowanie równoległe, dodatkowe miejsca może zapewnić także na swoim terenie RSM Ursus, a ponadto przy ul. Orląt Lwowskich 24 Urząd Dzielnicy Ursus wybudował w 2021 roku parking na 51 postojowych.

Co ciekawe, ewidentnie zgodne z programami adaptacji do zmian klimatu było wycięcie dorodnych drzew przy ulicy Giserskiej oraz poprowadzenie drogi rowerowej oraz ulicy w miejscu, w którym miał się znajdować teren zielony wraz ze zbiornikiem retencyjnym…

Dodatkowo z jednej strony rozumiem Urząd Dzielnicy – obowiązkiem gminy nie jest zapewnianie mieszkańcom miejsc parkingowych. Z drugiej strony jeżeli NAPRAWDĘ zależy nam na zieleni, to namawianie spółdzielni aby wycinała drzewa na swoim terenie pod budowę parkingów wydaje się być działaniem… khem, kontrproduktywnym. Wydaje mi się, że z punktu widzenia retencji i dostosowania do zmian klimatu lepiej jest zlikwidować część niskiej zieleni, niż wycinać drzewa i kłaść kostkę brukową – także dobrze by było, aby te dwa niezależne podmioty dogadały się w tej sprawie.

W świetle tych faktów odpowiedź oceniam – niestety – jako przejaw tzw. urzędowej spychologii.

PDF z odpowiedzią Nr 19.

Nr 20 – Termin oddania przedszkola przy ul. Hennela

W skrócie – Urząd Dzielnicy Ursus uważa, że roszczenia firmy Intrepidus nie spowodują opóźnień otwarcia przedszkola dla mieszkańców i ich dzieci. Termin nadal przewidziany jest na 1 września 2024 roku.

PDF z odpowiedzią Nr 20.

Nr 21 – Organizacja remontu ul. Lalki

Interpelacja została przekazana do odpowiedzialnego za remont Zarządu Dróg Miejskich. W międzyczasie ZDM odpowiedział na zadane przeze mnie pytania innym kanałem, informując, że:

 • Organizacja ruchu obejmuje ruch wahadłowy na rondzie “Marcysi”;
 • Wahadło będzie miało dwa etapy – po jednym na jedną połowę ronda;
 • Pierwszy etap będzie obowiązywał od 5 do 14 czerwca;
 • Drugi etap od 15 do 21 czerwca;

Po 21 czerwca utrudnienia powinny być już zakończone, a ulica wraz z rondem wyremontowana.

PDF z przekazaniem interpelacji Nr 21.

Nr 22 – Kontenery na ubrania w dzielnicy Ursus

Tutaj pojawiła się zmiana – w odpowiedzi na informację publiczną dowiedziałem się, że w Ursusie nie ma żadnego legalnego kontenera, tymczasem w odpowiedzi na interpelację okazało się, że dzielnica podpisała jedną umowę – z firmą FIBRA GROUP.

Obejmuje ona 12 kontenerów ustawionych w nieustalonej lokalizacji.

Być może różnica w odpowiedzi wynika z zakresu zapytania – składając wniosek o informację publiczną pytałem o zajęcie pasa drogi publicznej, interpelacja dotyczyła zaś podpisanych umów (bez rozróżnienia miejsca).

Niezależnie od interpelacji dzielnica informuje, że jest w trakcie wyboru firmy, która będzie na jej zlecenie usuwała nielegalnie stojące przy ulicach kontenery. Trzymam kciuki!

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

PDF z odpowiedzią na interpelację Nr 22.

Nr 26 – Zabezpieczenie zakrętu w ciągu ul. Kościuszki / Dzieci Warszawy

Sprawa dotyczy aut wjeżdżających na chodnik podczas pokonywania zakrętu w ciągu ulic Kościuszki / Dzieci Warszawy.

Sprawa została przekazana do ZDM.

Nr 27 – Zabezpieczenia remontu chodnika przy ul. Dzieci Warszawy

Sprawa została przekazana do ZDM, ZDM w weekend naprawił chodnik.

Nr 38 – Zmiana trasy autobusu 517

Interpelacja dotyczyła ewentualnej zmiany trasy albo lokalizacji przystanku na linii 517, aby obsługiwał także os. Szamoty.

Sprawa została przekazana do ZTM.

Nr 40 – Automat biletowy przy PKP Ursus

Na pytanie, gdzie podział się biletomat ze stacji PKP Warszawa Ursus przyjdzie nam poczekać na odpowiedź ZTM i kolejarzy.

Sprawa została przekazana do ZTM i PKP.

Nr 41 – Organizacja miejsc do dzielenia się książkami i jedzeniem

Obecnie nie ma planów organizacji takich miejsc, dzielnica zachęca do podejmowania inicjatw sąsiedzkich.

PDF z odpowiedzią na Nr 41.

Nr 51 – Urządzenie terenu zielonego przy ul. Kościuszki

Teren przy ulicy Kościuszki obecnie nie stanowi własności m.st. Warszawy – miasto ma jedynie status władania nieruchomością. Niemniej jednak składane są dokumenty w celu złożenia pozwu o zasiedzenie, co może w przyszłości umożliwić ewentualną modernizację terenu.

PDF z odpowiedzią na Nr 51.

Pozostałe odpowiedzi już w poniedziałek, ponieważ czas ucieka i trzeba ruszać z dziećmi w miasto. Poprzednie interpelacje znajdziecie tutaj.