Kategorie
Interpelacje Ursus

Interpelacje i odpowiedzi – 4 lipca 2024

Udostępnij

Nr 16 – Poszerzenie Eko Parku o dawną ul. Gierdziejewskiego, c.d.

Urząd podtrzymał stanowisko z poprzedniej odpowiedzi, mimo wskazania, że w momencie budowy ul. Nowo-Gierdziejewskiego „stara” ulica Gierdziejewskiego na odcinku od Warszawskiej do Posagu 7 Panien nie będzie wykorzystywana do dojazdów.

W takim razie powstaje pytanie – po co SZRM planuje budowę nowej nitki Gierdziejewskiego? W świetle powyższych informacji ta budowa nie ma sensu… Chyba, że kluczem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb osiedla, które ma powstać w trybie Lex Deweloper.

Link do PDF.

Nr 21 – Remont ul. Lalki, organizacja ruchu autobusów i objazdów

Biorąc pod uwagę, że odpowiedź przyszła tuż przed otwarciem ulicy dla ruchu kołowego, chyba PDF wystarczy…

Link do PDF.

Nr 27 – Poprawa organizacji remontu chodnika przy ul. Dzieci Warszawy

Tutaj podobnie, kontrola odbyła się już po zakończeniu prac przez Stoen, nie stwierdzono utrudnień.

Link do PDF.

Nr 38 – Zmiana trasy autobusu 517

Według ZTM trasa przez Gierdziejewskiego i Warszawską oznaczałaby pogorszenie oferty na przystanku Lalki, który jest mocno obłożony pasażerami. Zwrócono uwagę, że od 9 czerwca poprawiła się oferta kolejowa dzięki otwarciu kolejnych peronów na stacji Warszawa Zachodnia.

Link do PDF.

Nr 40 – Automat biletowy na PKP Ursus

Biletomat został zdemontowany w związku z włamaniem do niego. Niestety, uszkodzenia były tak poważne, że trzeba było go usunąć i naprawić poza terenem stacji. Niedawno wrócił na swoje miejsce.

Link do PDF.

Nr 60 – Zmiana zagospodarowania okolic ul. Gierdziejewskiego / ul. Giserskiej

Jak się okazuje, teren nie jest własnością m. st. Warszawy, więc Urząd nie planuje nic z tym fantem zrobić. Także po wybudowaniu ul. Giserskiej i zaślepieniu jej, mieszkańcy Taylora nadal będą mieć pod oknami parking dla TIRów.

Zwrócę się do ZDM, aby ustawił w tym miejscu betonowe bariery uniemożliwiające wjazd TIRów, gdy już dojdzie do zaślepienia.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że na działce „kościelnej” nie trwają żadne prace ani nie ma planów budowy. Działka pozostaje w rękach prywatnych.

Link do PDF.

Nr 70 – Remont sieci ciepłowniczej przy Posagu 7 Panien

Poproszono Veolię o poprawę oznakowania, wymiana nawierzchni nie była potrzebna. Prace zakończyły się jakiś tydzień przed uzyskaniem odpowiedzi na interpelację.

Link do PDF.

Nr 86 – Ruch pojazdów budowy przy ul. Dyrekcyjnej

Zarząd Dzielnicy upomniał dewelopera, aby ten zaczął dbać o czystość ulicy i mycie kół. Zauważyliście jakąś różnicę, czy nic się nie zmieniło?

Link do PDF.

Nr 103 – Zbiornik z substancjami ropopochodnymi wykopany spod ul. Habicha

Władze dzielnicy przekazały sprawę do WIOŚ i RDOŚ z prośbą o kontrolę, sprawie przyjrzy się także WOŚ Urzędu Dzielnicy Ursus.

Link do PDF.