Kategorie
Ursus

Interpelacje i odpowiedzi – 25 maja 2024

Udostępnij

Zaczynam nowy cykl, czyli zestawienie interpelacji i odpowiedzi na nie (w skrócie, pełne odpowiedzi będę dodawał jako załączniki – przynajmniej do czasu gdy nie zostanie już udostępniona nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej). Będę starał się pisać na bieżąco, ale wszystko zależy od natłoku obowiązków. Zaczynamy.

Czasem skróty zawierają trochę więcej informacji niż załączone pisma – w takim przypadku oznacza to, że dopytałem urzędników o szczegóły mailem lub telefonicznie.

Pełną listę złożonych przeze mnie interpelacji znajdziecie tutaj. Uwaga, numeracja może się różnić, ponieważ urząd nadaje interpelacjom swoją własną kolejność a ja nie jestem jedynym radnym 😉

Nr 1. – Kto wymieni uschnięte drzewa na Szamotach?

Urząd odpowiedział, że ul. Herbu Oksza pomiędzy Kompanii AK “Goplana” oraz ul. Silnikowa pomiędzy Herbu Oksza a Hennela nie są jeszcze odebrane, w związku z czym suche drzewa będą wymieniane przy odbiorze. Taylora oraz Herbu Oksza od Dyrekcyjnej do Silnikowej są już odebrane i po gwarancji. Dopytałem także poza interpelacją o nowy plac miejski przy Taylora – jest nieodebrany, także drzewa zostaną wymienione przez wykonawcę (najpewniej jesienią).

Na odebranych ulicach drzewa będą wymieniane w miarę możliwości budżetowych.

Link do odpowiedzi.

Nr 2. – Zabezpieczenie studzienki przy Kompanii AK “Goplana”

Wniosek został przekazany do firmy Robyg, firma Robyg zabezpieczyła studzienkę i ułożyła docelowy chodnik.

Link do odpowiedzi.

Nr 3. – Drzewa wykopane z ulicy Posag 7 Panien

Urząd twierdzi, że drzewa zostały posadzone nielegalnie i nie wiadomo gdzie deweloper wykopał je i wywiózł. Kolidowały z docelowym przebiegiem drogi dla rowerów. Po zakończeniu prac ziemnych w wyznaczonych miejscach zostaną posadzone drzewa – z odpowiedzi nie wynika, czy mogą być to te same osobniki. Sugestia przesadzenia pozostałych kolidujących z inwestycją drzew na tereny podległe dzielnicy została bez odpowiedzi.

Link do odpowiedzi.

Nr 4. – Przekazanie ulicy Habicha dzielnicy Ursus

Ulica nie została jeszcze przekazana, przekazanie jest planowane na wrzesień 2024.

Link do odpowiedzi.

Nr 5. – Brakujący dojazd do parkingu przy Wojciechowskiego 48 

Interpelację przekazano do RSM Ursus. Póki co nie mam więcej odpowiedzi.

Link do odpowiedzi.

Nr 6. – Odmalowanie oznakowania poziomego na drodze rowerowej na Keniga

Odmalowanie jest planowane na czerwiec 2024.

Link do odpowiedzi.

Nr 8. – Uprzątnięcia śmieci z Silnikowej i Habicha

Na Habicha zobowiązano dewelopera do uprzątnięcia (zrobił to), na Silnikowej wszczęto procedurę mającą na celu ukaranie właściciela góry śmieci.

Link do odpowiedzi.

Nr 10. – Zachowanie topoli czarnej przy ul. Giserskiej

Urząd zobowiązał się do zabezpieczenia topoli, poinformował także, że jest pod opieką firmy pielęgnującej zieleń. Jednocześnie podkreślono, że w planie miejscowym w miejscu drzewa jest zbiornik retencyjny. Moim zdaniem jest to błąd w interpretacji MPZP, w związku z czym składam kolejną interpelację ze szczegółowym wyłuszczeniem sprawy aby doprowadzić do zachowania drzewa w przyszłym zagospodarowanu terenu.

Link do odpowiedzi.

Nr 11. – Tymczasowa nakładka na chodniku przy Biedronce przy Posagu

Nakładka zostanie wykonana z płyt betonowych do 7 czerwca 2024 roku, dzięki czemu łatwiej będzie przejść z wózkiem dziecięcym. Rozmawiałem też z właścicielką straganu, zadeklarowała że przesunie stoisko żeby nie przeszkadzało w przejściu.

Link do odpowiedzi.

Nr 16. – Poszerzenie Eko Parku o dawną Gierdziejewskiego

Urząd nie wie, czy ZDM planuje wyłączyć z ruchu nieużywane części Gierdziejewskiego po zakończeniu budowy nowego przebiegu ulicy, także trudno wyrokować, czy będzie można poszerzyć od razu Eko Park. Postaram się wydobyć od ZDM te informacje razem z Urzędem Dzielnicy.

Link do odpowiedzi.

Nr 17. – Zmiana odpłatności za parking pod Urzędem Dzielnicy

W skrócie – umowa z prywatnym operatorem pierwotnie przewidywała pierwszą godzinę gratis, ale okazało się, że nie rozwiązuje to problemu zatłoczenia parkingu przez klientów Factory, za to operator ma za małe zyski żeby dalej prowadzić parking. W związku z tym nie jest planowana zmiana sposobu działania parkingu.

Link do odpowiedzi.